Plan lekcji
Oddziały
00 0oddział przedszkolny 1A 1B 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 6A 6B 1aG 1bG 1cG 1dG 2aG 2bG 2cG 3aG 3bG 3cG 3dG 1M 2M 3M 1AL 1BL 1CL 2AL 2BL 2CL 3AL 3BL 3CL 3DL 1ML 2ML 3ML
Nauczyciele
I.ADAMOWSKA (IA) A.BANIECKI (AB) A.BIELIŃSKA (BL)
L.BIERNACKI (LB) S.BIERNACKI (BN) M.BOCHIŃSKA (MB)
J.BONISŁAWSKI (JB) T.BORKOWSKI (TB) A.CYPERSKI (AC)
P.CZAJA (PC) T.DANCEWICZ (TD) P.DASZYŃSKI (DA)
B.DAWSZEWSKA (BD) M.DĄBROWSKI (DB) I.DEMKO (DE)
A.DOBKE (DO) B.DZIĄBA (DZ) P.FILIPCZUK (PF)
A.FILOWIAT (AF) J.FRYDRYCH (JF) M.FRYDRYCH (TC)
T.GACYK (TG) Ł.GAJOWNICZEK (ŁG) P.GASIŃSKI (GN)
A.GAWROŃSKA (GA) W.GAWROŃSKA (GW) M.GAZDA (ZD)
J.GEJDEL (JG) M.GEMBORYS (GM) M.GIERSZEWSKI (MG)
H.GOLASZ (HG) K.GOLIŃSKA (GO) P.GORCZYCA (PG)
A.GÓRSKI (GÓ) K.GÓRSKI (KG) A.GRACZ-KOWALCZYK (GR)
J.GREGOROWICZ (GE) G.GRZEGORCZYK (GG) A.GRZYB (GZ)
S.HARTMAN (SH) G.HEESE (GH) W.HERMAN (HE)
B.JABŁOŃSKA-WARDA (JA) K.JANCZAK (KJ) I.JANKOWSKA (IJ)
L.JARUSZEWSKA (LJ) J.JEZIORSKA (JJ) R.JĘDRZEJCZAK (RJ)
E.JURA-ILIS (EJ) B.KAMIŃSKA (BK) A.KAŃSKA (KA)
R.KAŃSKI (RK) M.KASPROWIAK (KP) A.KAŚKÓW (KŚ)
Z.KNAST (KN) B.KNIAŹ (KŹ) A.KOCHANOWICZ (KO)
A.KOPERSKI (KE) U.KOSTRZEWA-CEMBOR (UK) A.KOŚCIELSKA (KC)
M.KRAJEWSKA (MK) J.KRAJEWSKI (JK) G.KRASUCKA (GK)
T.KRAWCZAK (TO) E.KRAWCZYKIEWICZ (EK) P.KRET (PK)
E.KRUCZKOWSKA (KU) D.KRUCZKOWSKI (KD) D.KRYSIEWICZ-URANOWSKA (KY)
B.KRZYŻANOWSKA (KŻ) W.KULIŃSKI (UL) A.KURYŁO (KŁ)
Z.KUŹMIUK (KM) D.LASKOWSKI (DL) M.LEWANDOWICZ (LE)
A.LEWANDOWSKA (AL) E.LEYK-LATOWSKA (EL) A.LITWA-KOZŁOWSKA (LI)
A.LOJTEK (LO) I.ŁUCZAK (IŁ) M.MACIEJEWSKI (MC)
K.MAJCHRZAK (MH) M.MAJEWSKI (ME) H.MAKSIM (HM)
K.MARYŃCZAK (MR) A.MIANOWSKA (MO) A.MIKICIN (AM)
P.MIKOŁAJEK (MŁ) M.MIŁAŃSKA (ML) M.MOŃKO (MŃ)
M.MOTYKA (MT) I.OLEJNICZAK (IO) D.PARDO (PA)
M.PETKAKIS (PT) D.PIOTROWSKA (PI) M.POGORZELSKA (MP)
A.POROŻYŃSKA (PO) K.POTYLICKI (PY) W.PROKOP (WP)
I.PUCHALSKA (IP) K.RADECKI (RI) I.RATAJCZAK (IR)
M.RATAJCZAK (RA) A.REJMENT (RM) A.RYBAK (AR)
P.RZĄSA (RZ) A.SĘKOWSKA (SĘ) K.SIAMA (SA)
M.SKIBA (MS) I.SKORECKA (SO) C.SŁODKOWSKI (CS)
M.SMARUJ (SM) H.SOKOŁOWSKA-SIGNERSKA (HS) M.STĘPIEŃ (SV)
J.STOPIŃSKI (SP) J.STYP-REKOWSKA (SY) A.SUPIŃSKA (SU)
A.SUPIŃSKA (SŃ) K.SWYSTUN (SW) B.SZAJDA (BS)
K.SZAŁACH (SZ) A.SZARGIEJ (SR) A.SZCZEPAŃSKA (SC)
A.SZTETNER (SN) A.SZTYBER (SB) L.SZYMAŃSKA (LS)
M.TREDER (TR) M.TURKONIAK (TU) A.WALCZAK (WA)
L.WALCZAK (LW) T.WALUKIEWICZ-ŻEBRACKA (WU) A.WAŁĘSA (WŁ)
T.WARCZAK (WR) A.WDOWIAK (WD) A.WDZIĘKOŃSKA-RADZIEWICZ (AW)
E.WITKOWSKA-ŚWISTUN (EW) K.WIZMUR (WI) T.WŁODARCZYK (TW)
A.WOLIŃSKA (WL) K.ZALEWSKA (ZA) P.ZELENT (PZ)
K.ZĘGOTA (ZĘ) T.ZYGMUNT (TZ) B.ŻUREK-PARTYKA (ŻU)